Autodepolutie

Aanpak

Volgens de huidige regelgeving dient elk afgedankt voertuig ingeleverd te worden bij een erkend centrum.

De houder van het afgedankte voertuig ontvangt een certificaat van vernietiging waaruit blijkt dat het voertuig op reglementaire wijze buiten gebruik gesteld werd.

Dit certificaat wordt door het erkend centrum overgemaakt aan de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (D.I.V), zodat het voertuig definitief kan geschrapt worden uit het bestand van geregistreerde voertuigen.

De procedure

Kort geschets verloopt de procedure als volgt:

  • aanvaarding van het voertuig, controle van de documenten
  • ontdoen van alle gevaarlijke stoffen
  • vernietiging van het wrak
  • aflevering van het certificaat van vernietiging
  • schrapping uit het bestand van D.I.V