Sorteerinstructies

Nieuwe sorteerinstructies vanaf 2023

Vanaf 1 januari 2023 zijn kmo’s, scholen, verenigingen verplicht om transparante restafvalzakken te gebruiken
bij de ophaling van hun bedrijfsrestafval (Art. 4.3.2 VLAREMA). Daarnaast is de afvalinzamelaar
(Vermetal/MCR) verplicht een visuele controle van het bedrijfsrestafval uit te voeren en eventuele sorteerfouten
te registeren en te melden.

De verplichting voor het gebruik van transparante bedrijfsafvalzakken geldt enkel op bedrijfsrestafval dat
aangeboden wordt in zakken in een container. Bedrijfsrestafval moet dus niet verplicht aangeboden worden
in een zak in een container maar mag ook los worden aangeboden in de container. Zo kunnen we als afvalinzamelaar
een visuele controle uitvoeren op non-conformiteiten (sorteerfouten).

Wat zijn de non-conformiteiten waarop visueel gecontroleerd zal worden?
Elke afvalstroom die verplicht apart wordt ingezameld, mag niet in het bedrijfsrestafval terechtkomen. Het
gaat om 24 afvalstromen:
 klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong;
 glasafval;
 papier- en kartonafval;
 etensresten
 levensmiddelen (nog verpakt voedsel);
 gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten;
 groenafval;
 textielafval;
 afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
 afvalbanden;
 puin;
 afgewerkte olie;
 gevaarlijke afvalstoffen;
 asbestcementhoudende afvalstoffen;
 afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen
bevatten;
 afvallandbouwfolies;
 afgedankte batterijen en accu’s;
 houtafval;
 metaalafval;
 pmd-afval;
 matrassen;
 recycleerbare harde kunststoffen;
 geëxpandeerd polystyreen (zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur);
 folies (folies die worden gebruikt als secundaire verpakking of tertiaire verpakking).